A les Terres de Cabiscol s’hi produeix allò que, després, es vendrà. I de la cura màxima que ja hem començat a posar en el disseny d’aquest cercle, en dependrà l’excel·lència de tot allò que us oferim. Nosaltres abracem la idea d’una agricultura i una ramaderia integrades en el lloc. Els animals campen al seu aire en un indret harmònic i extens, sense obstacles, molt lluny de la pràctica tradicional de l’estabulació: vaques, porcs, gallines, cavalls, bens, cabres. Tots els nostres animals s’alimenten del mateix  farratge produït a les terres pròpies. Les plantes creixen seguint el mer impuls natural i el calendari tradicional de cada temporada. Entenem que tot això és una manera molt específica de treballar, rigorosa i conscient, i que només se’n poden derivar uns resultats satisfactoris, que posem a la vostra disposició perquè en gaudiu a partir d’ara mateix.

Tel: 977090894

Activitats