Escola d'Aqüicultura pionera a nivell estatal

Mitjançant l’ordre de 31 d’agost de 1982 (DOGC de 31/08/82), es va autoritzar l’ensenyament de l’especialitat de cultius marins de la família marítim pesquera, amb l’objectiu de formar tècnics especialistes en el sector aqüícola.

Actualment, la formació professional impartida a l'IES Els Alfacs està englobada en la família professional marítim pesquera a nivell de cicle formatiu de grau mitjà denominada com a Operacions de Cultiu Aqüícola (1700 hores) i a nivell de cicle formatiu de grau superior com a Producció Aqüícola (2000 hores), ambdues realitzades durant 2 cursos.

La Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, van inaugurar oficialment el 8 de juny de 2005, la nova Escola d'Aqüicultura de l'IES Els Alfacs.

Així, des del curs 2005-2006 l’alumnat gaudeix d’unes noves instal·lacions, millor adequades a la producció aqüícola,per poder dur a terme tota la seva formació tècnica.

L’Escola d'Aqüicultura de l'IES Els Alfacs, és l'únic centre que imparteix aquests cicles formatius a Catalunya, País Valencià i Illes Balears i es la pionera a nivell estatal en impartir aquests ensenyaments professionals.

Telèfon: 977741706

Activitats