Els Espais de la Batalla de l'Ebre.

Els Espais de la Batalla de l’Ebre són un conjunt d’actius culturals vinculats amb la recuperació de la memòria històrica d’un dels esdeveniments més transcendentals de la Guerra Civil.

Formats per la combinació de centres d’interpretació i espais històrics, aquest actiu patrimonial es gestiona des del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe).
 
L’objectiu del Comebe és, doncs, la recuperació de la memòria històrica de la batalla de l’Ebre i la dinamització de tots aquells projectes i accions que ajudin a la seva difusió i coneixement. Una línea de treball que ha donat lloc als Espais de la Batalla de l’Ebre, un actiu de turisme cultural i de memòria de primer ordre tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.

CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)

Tel: 977 42 12 76

Activitats