Portal de Transparència

L'Estació Nàutica dóna publicitat de les informacions relatives al funcionament de l'entitat. Per aquest motiu podeu consultar en aquest portal els següents punts:

1. Informació institucional i organitzativa

 

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

   

  3. Gestió administrativa

  • Contractes: l'òrgan responsable de l'entitat en matèria de contractació  és la Junta Directiva de l'entitat
  • No existeixen contractes subscrits amb administracions públiques fins a la data
  • Convenis: L'Estació Nàutica té vigent el següent conveni: Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
   • Data i període de vigència: de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2025
   • Parts que el signen: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i Associació Estació Nàutica
   • Objecte: mesures per l'execució i funcionament de l'Estació Nàutica
   • Drets i obligacions: l'Ajuntament aportarà l'assistència tècnica i les infraestructures de treball, i l'Estació Nàutica realitzarà accions de promoció, dinamització i desenvolupament en l'àmbit del turisme.
  • Ajuts i subvencions:
   • Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Promoció i dinamització del turisme nàutic. Import: 20.000€
   • Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Accions de la campanya 2020: 15.000€
   • Generalitat de Catalunya. Ajuts COVID-19. Import: 2.500€
   • Generalitat de Catalunya. Consorci de formació contínua de Catalunya. Mesures de suport a les microempreses i persones treballadores autònomes per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada (en execució 2021). Import: 58.607,60€
   • Generalitat de Catalunya. Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, els serveis, l'artesania i moda 2020. Import: 5.376,12€

   Activitats