Las fibras vegetales

Museu destinat a re-valoritzar el patrimoni etnològic del poble.

Actividades